Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Nedeľné bohoslužby


Milí bratia a sestry,

pozývame Vás na nedeľnú bohoslužbu v nedeľu 31.05.2020, so začiatkom o 9:30 hod. v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi v Košiciach (Bratislavská ul.), kedy spolu oslávime sviatok Letníc.

Detská služba v AC Košice bude fungovať od tejto nedele (31.5.2020).

Prosíme, aby ste dodržiavali tieto pokyny:

– Deti pôjdu po chválach priamo do svojich tried.

– Pred vstupom do triedy si vydezinfikujú ruky.

– Maximálna kapacita na triedu je 15 detí a učiteľ/ka.

– Vstup do triedy má len 1 dospelý – len učiteľ/ka.

– Prosíme rodičov, aby nevstupovali do triedy počas detskej bohoslužby a nečakali na chodbe, čím zamedzíme zhlukovaniu osôb.

Dátum Názov udalosti Miesto Mapa
31. 05. 2020 - 09:30 Nedeľné bohoslužby Bratislavská 1, Košice Zobraziť