Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Evanjelizačný tím v meste


V stredu 19.12.2018 o 18:00 hod. opäť vyjdeme spolu do ulíc mesta Košice. Stretneme sa na mieste vyznačenom na obrázku nižšie.Pôjdeme do ulíc modliť sa za ľudí v meste, naplniť zaslúbenie, ktoré nám dal sám Pán Ježiš – že budeme činiť ešte väčšie veci, ako On a pritom naplníme Jeho vôľu a Jeho kráľovstvo sa bude šíriť.
Tešíme sa na Vás a na čas Božieho zásahu do životov mnohých ľudí.

 

Dátum Názov udalosti Miesto Mapa
19. 12. 2018 - 18:00 Evanjelizačný tím v meste Zobraziť