Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Aktuality


Dátum zverejnenia Názov Popis
24. 01. 2021 Video pre deti Milé deti, pripravili sme pre Vás pesničku a povzbudenie z Božieho Slova o tom, ako bojovať proti zlým veciam v našom živote – ako je strach, lenivosť, smútok, hnev, neposlušnosť a pod. K tomu máme pre Vás aj praktickú ukážku
24. 01. 2021 Modlitebný múr Aktualizácia: 24.1.2021 Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého. 1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za: – vedenie Duchom Svätým – Božiu ochranu
17. 01. 2021 Podpora online vysielania Aj v tomto neľahkom čase sa snažíme priniesť Božie Slovo naširoko – ďaleko. Vďaka Bohu aj prostredníctvom moderných vysielacích technológií môžeme vysielať naživo a šíriť dobrú správu – evanjelium do celého sveta. Ak by ste chceli prispieť na technické vybavenie
16. 01. 2021 Zbierka na službu Rómom Milé sestry a bratia, Božie pôsobenie v rómskej komunite na Slovensku je neprehliadnuteľné. Považujeme to za Božiu milosť, že sme jeho súčasťou. Rast je taký jedinečný a silný, že z rozpočtovaných zdrojov nevieme pokrývať potreby duchovnej služby. Z toho dôvodu sme sa
31. 12. 2020 Usmernenie k bohoslužbám Usmernenie vedenia Apoštolskej cirkvi, zboru Košice Drahé sestry a bratia, vzhľadom na súčasnú situáciu a šírenie koronavírusu sú bohoslužby Apoštolskej cirkvi na Slovensku a teda aj nášho zboru v Košiciach vysielané ONLINE, pre verejnosť je vstup na bohoslužby zakázaný v zmysle nariadení Vlády SR platných