Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Aktuality


Dátum zverejnenia Názov Popis
28. 05. 2020 Pokyny na besiedky od 31.5 Detská služba v AC Košice bude fungovať od 31.5.2020. Prosíme, aby ste dodržiavali tieto pokyny súvisiace s opatreniami proti šíreniu COVID-19: – Na detské bohoslužby pošlite len deti, ktorých zdravotný stav je dobrý (bez príznakov, vhodný pre zaradenie do kolektívu), aby
28. 05. 2020 Modlitebný múr Aktualizácia: 28.5.2020 Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého. 1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za: – vedenie Duchom Svätým – Božiu ochranu
16. 05. 2020 Kurz KAIROS Kurz KAIROS sa v našom Kresťanskom centra Apoštolskej cirkvi, zbore v Košiciach uskutoční v dňoch:  4.-6.2020 a 11.-13.6.2020.  Prihlásenie je možné do 28.5.2020. Ak nebude viac ako 10 prihlásených, z organizačných dôvodov sa kurz NIE JE ZREALIZOVATEĽNÝ. Registračný poplatok sa dá zaplatiť
16. 05. 2020 2% (3%) zo svojej dane Aj tento rok môžte poukázať 2% (3%) zo svojej dane za rok 2019 Inštitútu vzdelávania Apoštolskej cirkvi na Slovensku, prípadne neziskovaj organizácii Tvoja pomocná ruka , n.o. Ak máte odklad podania daňového priznania do mája 2020, percentá môžete poukázať aj v máji. 
06. 05. 2020 Usmernenie k bohoslužbám Drahé sestry a bratia, Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu a uvoľnenia niektorých obmedzení platiacich aj pre verejné bohoslužby, ktoré bolo vydané Vládou SR 6.5.2020 Vás chceme pozvať na naše nedeľné bohoslužby. Začíname o 9:30 hod, avšak odporúčame Vám
18. 03. 2020 Podpora online vysielania V súčasnosti náš technický tím rieši zakúpenie novej techniky a aktualizácií programov. Ak by ste chceli prispieť na technické vybavenie používané v zbore AC Košice, môžete tak urobiť zaslaním darov: SK06 7500 0000 0002 8324 4303, SWIFT (BIC): CEKOSKBX, do poznámky prosím uveďte: Rozvoj