Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Aktuality


Dátum zverejnenia Názov Popis
02. 04. 2020 Modlitebný múr Aktualizácia: 2.4.2020 Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého. 1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za: – vedenie Duchom Svätým – Božiu ochranu
23. 03. 2020 Aktuálne stanovisko ACS Drahé sestry a bratia, Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenie koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 vydal dňa 9. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR rozhodnutie, ktorým v zmysle príslušného zákona o opatreniach pri ohrození verejného zdravia zakázal usporadúvať všetkým
20. 03. 2020 2% (3%) zo svojej dane Aj tento rok môžte poukázať 2% (3%) zo svojej dane za rok 2019 Inštitútu vzdelávania Apoštolskej cirkvi na Slovensku, prípadne neziskovaj organizácii Tvoja pomocná ruka , n.o. Ďakujeme Každého ochotnému darcu miluje Boh.  Dokumenty na stiahnutie: Inštitút vzdelávania Apoštolskej cirkvi na Slovensku
18. 03. 2020 Pomoc druhým Veríme, že Pán Ježiš je našou pomocou aj v tomto čase. Určite sa mnohí modlíme a pôstíme. Chceme nás ako zbor pozvať aj do iného rozmeru spolupartičnosti – zaujímajme sa o bratov a sestry ale aj o ľudí v našom
25. 02. 2020 English Camp 2020 English Conversation on Vacation 2020 Preži 7 dní intenzívnej anglickej konverzácie s Američanmi a Kanaďanmi na Slovensku! Je to skvelá možnosť pre rodiny a jednotlivcov stráviť 7 dní s anglicky hovoriacimi lektormi z USA a Kanady. Denný program obsahuje konverzácie v malých skupinách, čítanie Biblie, hodiny gramatiky, spoločný
02. 10. 2019 Podpora online vysielania V súčasnosti náš technický tím rieši zakúpenie novej techniky a aktualizácií programov. Ak by ste chceli prispieť na technické vybavenie používané v zbore AC Košice, môžete tak urobiť zaslaním darov: SK06 7500 0000 0002 8324 4303, SWIFT (BIC): CEKOSKBX, do poznámky prosím uveďte: Rozvoj