Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Aktuality


Dátum zverejnenia Názov Popis
19. 09. 2020 Modlitebný múr Aktualizácia: 21.9.2020 Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého. 1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za: – vedenie Duchom Svätým – Božiu ochranu
18. 09. 2020 Usmernenie k bohoslužbám Drahé sestry a bratia, Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu Vás chceme informovať o obmedzeniach platiacich aj pre verejné bohoslužby Vás chceme pozvať na naše nedeľné bohoslužby. Začíname o 9:30 hod, avšak odporúčame Vám prísť skôr kvôli postupnému usádzaniu a
01. 09. 2020 Kalendár podujatí na 2020 Plánovanie aktivít na 2020 v našom Kresťanskom centre AC Košice – 20.9.2020 Zborový deň (guláš, skákací hrad) pre súčasnú situáciu NEBUDE – 26.9.2020 začne Regionálna biblická škola – 2.-3.10.2020 celozborová brigáda – upratovanie – 4.10.2020 nedeľná bohoslužba poobede o 17:00 – 18.10.2020 vďakyvzdanie
31. 05. 2020 Podpora online vysielania V súčasnosti náš technický tím rieši zakúpenie novej techniky a aktualizácií programov. Ak by ste chceli prispieť na technické vybavenie používané v zbore AC Košice, môžete tak urobiť zaslaním darov: SK06 7500 0000 0002 8324 4303, SWIFT (BIC): CEKOSKBX, do poznámky prosím uveďte: Rozvoj