Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Božie slovo a modlitby NEBUDÚ


Vo štvrtok 11.7.2019 stretnutie NEBUDE z dôvodu konania detského denného tábora. Ďalšie biblické vyučovanie bude 1.8.2019, kedy vás pozývame na chvály, výklad Božieho Slova a modlitby v Kresťanskom centre AC, zbore v Košiciach. Bude to čas aj na spoločné zdieľanie, svedectvá a vyjadrenie vďaky Bohu.

Tešíme sa na Vás.

Dátum Názov udalosti Miesto Mapa
11. 07. 2019 - 18:00 Božie slovo a modlitby NEBUDÚ Zobraziť