Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Božie slovo a modlitby


Vo štvrtok 24.9.2020 o 18:00 hod. Vás pozývame na spoločný čas pri Božom Slove, chválach, vďake a uctievaní nášho Boha. Počas týchto bohoslužieb platia pokyny pre verejné bohoslužby. Pokračujeme v sérii Ježišova kázeň na vrchu.

 

 

 

 

Dátum Názov udalosti Miesto Mapa
24. 09. 2020 - 18:00 Božie slovo a modlitby Zobraziť