Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Aliančný modlitebný týždeň


Aliančný modlitebný týždeň

Pozývame Vás na Aliančný modlitebný týždeň, ktorý sa v našom meste Košice uskutoční v týždni od 12.1.2020 do 19.1.2020. V jednotlivých cirkvách budú stretnutia pri Božom Slove od pondelka do piatku so začiatkom každý večer o 18:00 hod. 

Program s ústrednou témou NA CESTE DOMOV nájdete na webovej stránke: https://www.easr.sk/index.php/sekcie-ea/sekcia-modlitieb/10-aliancny-modlitebny-tyzden-2020.

V našom zbore privítame hostí aj domácich vo štvrtok 16.1.2020 so začiatkom o 18:00 hod.