Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Aliančný modlitebný týždeň


Aliančný modlitebný týždeň

Pozývame Vás na Aliančný modlitebný týždeň, ktorý sa v našom meste Košice uskutoční v týždni od pondelka 13.1.2019 do piatku 20.1.2019. V jednotlivých cirkvách budú stretnutia pri Božom Slove so začiatkom každý večer o 18:00, ako je uvedené nižšie na plagáte.

V našom zbore privítame hostí aj domácich vo štvrtok 17.1.2019 so začiatkom o 18:00 hod.