Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Besiedkársky výlet


Pred letom sme pre vás pripravili besiedkársky výlet so zameraním na upevňovanie vzťahov, a to pre deti 4. a 5. ročníka ZŠ. Ako lokalitu sme vybrali Vysoké Tatry a na výlet sa chystáme v termíne: 14.6. – 16.6. 2019. Orientačná cena je 38€ (zahŕňa ubytovanie a celodennú stravu). Pri prihlásení u s. Kiky Bačovej (čím skôr) prosíme vyplatiť aj zálohu vo výške 15€.

Tešíme sa na výlet a na spoločný čas.