Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Burza šiat


Pozývame Vás na burzu šiat v zbore AC Košice, ktorú organizujeme v sobotu 16.11.2019 o 10:00 hod. vo vestibule.
Burzy sa môžete zúčastniť ako kupujúci alebo môžete doniesť šaty, ktoré už nepotrebujete. Šatstvo sa za symbolickú cenu predá alebo daruje. Predávať môžete aj vy, v tom prípade svoj záujem nahláste s. Veronike Tóthovej do 13.11.2019. 
Výťažok z predaja chceme venovať na podporu služby deťom.
Oblečenie je potrebné doniesť do zboru AC do štvrtku 14.11.2019. Ide o čisté, nepoškodené a roztriedené oblečenie podľa kategórií: mužské, ženské, chlapčenské, dievčenské, pre bábätká, príp.hračky.  Tešíme sa na to, že si môžeme prakticky poslúžiť navzájom aj núdznym.