Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Celoslovenská konferencia


Záznam z kázni počas CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE ACS, kedy u nás mohol slúžiť vzácny hosť
Martin Steel z Nového Zélandu zverejníme už čoskoro.