Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Letný výlet Nezastaviteľní


Dorastový výlet – leto 2019 má tému Ži s pohľadom na večnosť bude tento rok v Rekreačnom zariadení Július vo Vyšnej Slanej v termíne od 28.augusta do 1.septembra 2019, prihlásenie je cez online formulár, kde sú aj potrebné prílohy.