Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: EASTFEST 2018 – MP3


Čo: mládežnícka konferencia na východnom Slovensku

Kedy: 13.-14.4.2018

Kde:  Kresťanské centrum AC Košice

Téma: Vyzbrojení mocou

Hostia: manželia Milan Presburger a I. D. Lakatos

Záznamy v MP3 sú dostupné:

Eastfest 2018: Vyzbrojení mocou

Eastfest 2018: Krst Svätým Duchom

Eastfest 2018: Plášť Svätého Ducha