Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Poďakovanie dobrovoľníkom


Zo srdca ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí v piatok 15.2 u nás v Kresťanskom centre pomohli zabezpečiť Galavečer pre manželov, či už 
žehlením obrusov,
krásnou výzdobou a kulisami
prípravou miestnosti,
prípravou stolovania,
pri príprave jedla – od čistenia zeleniny po varenie a umývanie riadov
v šatni,
pri obsluhe ako čašníci a pomocníci s vodou,
koordinátorom a pomocníkom s detským programom,
v kaviarni,
pri registrácii a organizácii,
tým, čo pomáhali so stolmi, stoličkami, upratovaním,
tým, čo sa podieľali na príprave programu,
všetkým hudobníkom a spevákom,
moderátorom celého večera,
vzácnemu hosťovi – Johnovi Beanovi.

Najväčšia vďaka však patrí nášmu Bohu.