Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Letný zborový tábor


Milé sestry a bratia, mladší ale aj starší.

Pozývame Vás na letný zborový tábor, ktorý sa uskutoční sa v Hoteli Plejsy v termíne 25.-27.7.2019.

Prihlášky sú k dispozícii v Kresťanskom centre AC Košice a odovzdať ich vyplnené prosíme s. Vierke alebo Števke do 13.5.2019 spolu so zálohou vo výške 29,-EUR.

Boh Vás žehnaj!