Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Evanjelizácia


Kázne z evanjelizácie so S. Tomazsewskim, ktoré sa uskutočnili  22.11 a 23.11 v Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi v Košiciach, si viete vypočuť:

22.11.2019

Žiť medzi životom a smrťou

23.11.2019

Kto počuje moje volanie?

24.11.2019

Môže byť všetko nové v mojom živote?