Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – aktualizácia: 14.6.2019

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidenta, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)
4.1 Modlime sa za voľbu ústavných sudcov:
Vyvyšujme Pána nad celým procesom od výberu až po zvolenie a prosme Ho, aby dohliadal na výber a spôsobil zvolenie tých sudcov, ktorých On požehná, aby boli požehnaním pre Slovensko. 1.M.18,14a (Roh.) či je azda nejaká vec nemožnou Hospodinovi?
5. Modlime sa za nemocných:
– Dominika Juhaszová
(6-mesačné bábätko, neter L. Kateržabekovej) Aktualizované 14.6.: vo štvrtok 13. bola Dominika operovaná (kraniosynostóza). Operácia bola bez komplikácii. Ďakujme Bohu a modlíme sa za zotavenie  a taktiež, aby všetko fungovalo tak ako má.
Jozef Hodermarský st. 
(nádor v brušnej časti) Aktualizované 5.6.: Prosme za  nášho brata, aby mu v tomto utrpení  Pán Boh pomohol a naplnil každú jeho potrebu.
Anka Ferencová
(sestra zo zboru) Aktualiz0vané 17.4.: má srdcovú arytmiu spojenú s veľkými bolesťami a ďalšími ťažkosťami. Často je nutné volať záchranku. Z lekárskeho hľadiska operácia nie je možná. Prosme o uzdravenie.
Katka Láslofiová
 (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 17.4.: Výsledky vyšetrenia kostí a kostnej drene sú bez nálezov. Vďaka Bohu. Katka má za sebou 3 chemoterapie a ďalšie by mali nasledovať. Prosme o zázrak úplného uzdravenia, aby bol Boh vo všetkom oslávený.
Stano Kaleja
(brat pastora M. Kaleju) Aktualizované 24.1.: Stano prosí o modlitby. Je po mozgovej príhode. Navyše má poškodené nervy miechy a vysušené platničky v drieku a tiež veľkú cystu na obličke. Prosme za jeho uzdravenie.
– Natália 
(15r., vnučka E. Berkovej) Aktualizované 26.4.: (Stráca mobilitu aj videnie.) Celkový stav je zlepšený, zrak sa vrátil. Bohu vďaka. Pokračujme v modlitbách.
Ján Amort (49 r.) Aktualizované 3.6.: 
Janko  má problém so srdcom. Vo štvrtok 6.6. bude operovaný. Prosme, aby Pán dal milosť a operácia sa podarila.
– Hanička Dufalová 
(16 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 11.12.: 
Ochorenie diagnostikované pred vyše mesiacom. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
Lance Lanning
(Montana, USA) Aktualizované 13.11.: Lance sa má o trochu lepšie, lepšie spí, cíti viac sily v nohách aj v rukách a aj zuby a ďasná sú na tom lepšie. Je dojatý našou modlitebnou podporou, zo srdca všetkým ďakuje a zároveň prosí, aby sme vytrvali v modlitbách za úplné uzdravenie. Víťazstvo a sláva patrí Bohu. Pokračujme v modlitbách o Boží zázrak pre Lancea a jeho rodinu (3 deti do 10 rokov).
– Joan Blank 
(svatka sestry M. Icsovej, z USA) má onkologické ochorenie. Aktualizované 20.2.:  Dobrou správou je, že operáciou boli odstránené všetky nálezy z uzlín a sú čisté. Sláva Bohu. Pokračujme v modlitbách, pretože Joan ide ešte na chemoterapiu. V rodine už majú svedectvo, keď Pán Boh zázračne uzdravil pred nejakým časom  iného člena rodiny, kde už nebola nádej, ani pomoc z lekárskeho hľadiska. Bol to Ron (jej manžel), za ktorého sme sa modlili a je, vďaka Bohu, zdravý dodnes. 
– Šimon Uhrinec (3 r.) Aktualizované 22.1.:  
problém s  vyprázdňovaním. Odborným vyšetrením sa vďaka Bohu nepotvrdila žiadna funkčná porucha. Stav sa zlepšil. Modlime sa naďalej, aby boli odblokované prekážky a celá záležitosť uzdravená. Rodičia sú veľmi vďační za modlitby.
– Jozef Pisarčík 
(48 r., Betliar, systémová sklerodermia a k tomu pridružené iné diagnózy) Aktualizované 4.3.: prosí o modlitby za celkové uzdravenie.
– Eva Faguľová Aktualizované 30.4: 
Pokračujme v modlitbách za úplné uzdravenie a za dobrý výsledok operácie (v tvárovej časti), ktorá je plánovaná za niekoľko týždňov.
– Markétka Kučerová
(3r., Praha, vnučka T. Stuhla) Aktualizované 31.8.: Porucha krvotvorby (hrozba leukémie) plus Ichtyóza (rohovatenie kože, z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľná Dg). Markétka je “veľký bojovník” povedala jej mamka. Obidve diagnózy sú veľmi, veľmi ťažké. Prosme Pána o zázrak úplného  uzdravenia. Modlíme sa za rodičov, aby boli posilňovaní od Boha v tomto zápase a náročnej starostlivosti.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku) 
Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková 
(Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex)  Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská 
(nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 20.10.: Po odstránení nádoru z hrudnej chrbtice a pokračujúcej rehabilitácii vyšetrenia ukázali, že pre zlepšenie mobility je potrebná ďalšia operácia chrbtice. Termín nie je zatiaľ určený. Pokračujme v modlitbách.
– Marienka Adorjánová
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:

Saška Pacovská  Aktualizované 26.2.: Saška ďakuje za modlitby. Je doma z nemocnice. Tlak sa jej upravil bez následnej liečby. 

Vlado Príbelský Aktualizované 24.1.: vďaka nášmu drahému Pánovi Ježišovi, výsledky po polročnom liečení na rakovinu a po vysielaných vašich aj našich modlitieb sú dobré. Ďakujeme veľmi za váš čas, vaše  modlitby a  vašu lásku…(manželka)

 Marlyn Defoggi (manželka Paula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 13.11: lekári potvrdili, že všetky nádory z jej tela zmizli. Slávime Boha za jej uzdravenie z onkologického ochorenia.

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Štefan Molnár, Jozef Sabol, Anton Faguľa, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Barborka Fabianová, Saška Chomová za Vladka, Tomáš Kušev