Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Aktualizácia: 16.10.2019

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:

– Marek Ferko (44 r. pastor zboru Denver UK, zlomený bedrový kĺb) Aktualizované 10.10.: Je po operácii,rehabilituje doma. Zároveň je na domácej dialýze. Pokračujme v modlitbách za uzdravenie.
– Eva Faguľová Aktualizované 28.9.:  Evka ďakuje všetkým, ktorí ju modlitbami podopierajú počas tejto dlhej choroby. Žiaľ, pri poslednom vyšetrení sa potvrdila recidíva tumoru. 1.10. bude hospitalizovaná, aby podstúpila chemoterapiu. Prosme Pána, aby urobil zázrak a dal víťazstvo v tomto jej zápase s chorobou.
– Magda Icsová (bedrový kĺb) Aktualizované 24.9.: sestra je po operácii bedrového kĺbu. Modlime sa za zotavenie.
– Katka Kráľovičová (AC Košice) Aktualizované 23.9.: fraktúra stavcov hrudnej a krížovej chrbtice. Liečba infúziou. Modlime sa za uzdravenie. 
– Kristína Balogová (AC Košice) Aktualizované 19.7.: Je po výmene kolenného kĺbu. Modlime sa za rehabilitáciu po operácii. 
– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 12.7.: Pokračujme v modlitbách, stav sa mierne zlepšil – počet atakov a intenzita klesla.
– Katka Láslofiová (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 14.8.: Igor s Katkou ďakujú veľmi za všetky modlitby. Katka je po operácii. Pokračujme v modlitbách, aby sa nevyskytli žiadne komplikácie (napr. infekcia) pri hojení a rehabilitácii. Nech je Boh vo všetkom oslávený. 
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 12.7.: Stano prosí o modlitby. Je po mozgovej príhode. Navyše má poškodené nervy miechy a vysušené platničky v drieku a tiež veľkú cystu na obličke. Prosme za jeho uzdravenie.
–  Ján Amort (49 r.) Aktualizované 14.8.: Ján s manželkou ďakujú veľmi za modlitby a prosia, aby sme sa naďalej modlili za Janka. Jeho zdravotný stav je veľmi vážny: je po operácii srdca a čaká  ho ďalšia…dobrou správou je, že Boh si použil túto situáciu, aby sa mu dal poznať. 
– Hanička Dufalová 
(22 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 12.7.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 14.8.: Zo srdca všetkým ďakuje za modlitebnú podporu. Hovorí, že za posledný rok prežil najlepší týždeň, keď bol na kresťanskom tábore a vládal kázať a slúžiť. Modlíme sa za úplné uzdravenie. Víťazstvo a sláva patrí Bohu.
– Joan Blank (svatka sestry M. Icsovej z USA, onkologické ochorenie) Aktualizované 16.8.: Joan pozdravuje a spolu s rodinou ďakuje za modlitby. Stále čelí chorobe. V októbri má ísť opäť na chemoterapiu a po nej je plánovaná ďalšia operácia. modlíme sa naďalej, aby ju Pán uzdravil a oslávil svoje meno.
 Ron Blank (USA, mozgová príhoda, manžel Joan Blank) Aktualizované 12.9.: stav sa zlepšil – už nie je v umelom spánku. Má podstúpiť ešte závažné úkony týkajúce sa ciev. Modlíme sa naďalej za uzdravenie.
– Jozef Pisarčík (48 r., Betliar, systémová sklerodermia a k tomu pridružené iné diagnózy) Aktualizované 12.7.: prosí o modlitby za celkové uzdravenie.
– Markétka Kučerová, 3r., Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 12.7.: Porucha krvotvorby (hrozba leukémie) plus Ichtyóza (rohovatenie kože, z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľná Dg). Markétka je “veľký bojovník” povedala jej mamka. Obidve diagnózy sú veľmi, veľmi ťažké. Prosme Pána o zázrak úplného  uzdravenia. Modlíme sa za rodičov, aby boli posilňovaní od Boha v tomto zápase a náročnej starostlivosti.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku) Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex)  Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 12.7.:  Po odstránení nádoru z hrudnej chrbtice a pokračujúcej rehabilitácii vyšetrenia ukázali, že pre zlepšenie mobility je potrebná ďalšia operácia chrbtice. Termín nie je zatiaľ určený. Pokračujme v modlitbách.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
– Vlado Príbelský Aktualizované 24.1.: vďaka nášmu drahému Pánovi Ježišovi, výsledky po polročnom liečení na rakovinu a po vysielaných vašich aj našich modlitieb sú dobré. Ďakujeme veľmi za váš čas, vaše  modlitby a  vašu lásku…(manželka)
– Marlyn Defoggi (manželka Paula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 13.11: lekári potvrdili, že všetky nádory z jej tela zmizli. Slávime Boha za jej uzdravenie z onkologického ochorenia.

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.