Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Aktualizácia: 2.4.2020

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
5. Modlime sa za nemocných:
 Emka Pasztorová (4 r. z Levíc, diagnostikovaná leukémia) Aktualizované 1.4.: Rodina prosí o modlitby. Dievčatko hospitalizovali na onkológii v BA. Modlime sa za zázrak uzdravenia.
 Greg Mundis (americký misionár) Aktualizácia 1.4.: Letecký prevoz Grega do nemocnice Barnes Jewish v St. Louise bol úspešný. Momentálne ostáva pod sedatívami, venilácia pľúc je stabilizovaná, srdce je zdravé a obličky sú napojené na dialýzu. Pokračujme v príhovore za Grega a za múdrosť pre lekárov a sestry, ktorí sa nádejajú na jeho uzdravenie z COVID-19.
– Jozef Sabol (Ďodi) Aktualizácia 4.3.: hospitalizovaný na JISke po mozgovej príhode. Prosme za celkové vyliečenie.
– Pavol Poliak Aktualizácia 17.2.: Operácia krčnej chrbtice dopadla dobre. Modlíme sa naďalej za úplné doliečenie.
– Eva Faguľová Aktualizované 3.2.: 
Prosme Pána o víťazstvo v tomto zápase s dlhodobou chorobou.

– Magda Icsová (bedrový kĺb) Aktualizované 3.2.: sestra je po operácii bedrového kĺbu. Modlime sa za zotavenie.
– Katka Kráľovičová (AC Košice) Aktualizované 3.2.: Fraktúra stavcov v chrbtici. Stav sa pomaly zlepšuje.
– Anka Ferencová (sestra zo zboru, srdcová arytmia spojená s ďalšími ťažkosťami) Aktualizované 3.2.: Pokračujme v modlitbách.
– Katka Láslofiová (onkologický nález v prsníku) Aktualizované 3.2.: Pokračujme v modlitbách s vďakou. Nech je liečba, ktorá pokračuje, úspešne dokončená a vo všetkom nech je Pán oslávený.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 3.2.: Stano prosí o modlitby. Je po mozgovej príhode. a ďalšie  diagnózy. Prosme za jeho uzdravenie.
– Hanička Dufalová 
(22 mesiacov, diabetes 1) Aktualizované 3.2.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 3.2.:  Lance pozdravuje a veľmi ďakuje za vytrvalé modlitby. Má potvrdenú lymskú boreliózu. Prosme Pána o zázračné uzdravenie.
– Markétka Kučerová, 3r., Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 3.2.: Porucha krvotvorby (hrozba leukémie) plus Ichtyóza (rohovatenie kože, z lekárskeho hľadiska nevyliečiteľná Dg).
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex)  Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 3.2.: Je po operácii hrudnej chrbtice. Pokračujme v modlitbách za uzdravenie.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
– Vlado Príbelský Aktualizované 24.1.: vďaka nášmu drahému Pánovi Ježišovi, výsledky po polročnom liečení na rakovinu a po vysielaných vašich aj našich modlitieb sú dobré. Ďakujeme veľmi za váš čas, vaše  modlitby a  vašu lásku…(manželka)
– Marlyn Defoggi (manželka Paula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 13.11: lekári potvrdili, že všetky nádory z jej tela zmizli. Slávime Boha za jej uzdravenie z onkologického ochorenia.

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, Kristína Balogová, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Elvíra Jačmanová (výrazné a pokračujúce zlepšenie), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Jozef Sabol, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.