Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Mužské raňajky


Srdečne ťa pozývame na Mužské raňajky. ktoré sa budú konať dňa 30.11.2019 o 08:00 v Kreťanskom centre AC Košice.

Všetci muži sú vítaní.