Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Pokyny na besiedky od 31.5


Detská služba v AC Košice bude fungovať od 31.5.2020.

Prosíme, aby ste dodržiavali tieto pokyny súvisiace s opatreniami proti šíreniu COVID-19:

– Na detské bohoslužby pošlite len deti, ktorých zdravotný stav je dobrý (bez príznakov, vhodný pre zaradenie do kolektívu), aby sme zamedzili šíreniu akejkoľvek choroby.

– Ak si nie ste istý dobrým zdravotným stavom Vášho dieťaťa, zvážte neúčasť na detskej bohoslužbe (besiedke).

– Deti pôjdu po chválach priamo do svojich tried (nie na spoločné chvály).

– Pred vstupom do triedy učiteľ/ka vydezinfikuje deťom ruky.

– Maximálna kapacita na triedu je max. 15 detí. 

Vstup do triedy má len 1 dospelý – len učiteľ/ka. 

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do triedy počas detskej bohoslužby a nečakali na chodbe, čím zamedzíme zhlukovaniu osôb.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Kolektív učiteľov besiedok