Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Ranné modlitby


Pozývame Vás na ranné modlitby v piatok ráno, ktoré budú prebiehať v našom Kresťanskom centre Apoštolskej cirkvi v čase od 6.00 do 7.00. Každý je srdečne vítaný.