Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Slovensko-česká pastorálka


V prípade záujmu si môžete vypočuť kázne zo slovensko-českej pastorálky z mája 2018, kedy u nás slúžil pastor Randall Ross z Calvary Church v Naperville: http://www.acsr.sk/slovensko-ceska-pastoralna-konferencia-s-randalom-rossom/