Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Stretnutie detí z besiedok


Milé deti,

pozývame Vás na stretnutie, ktoré plánujeme na nedeľu 18.10.2020 od 16 do 18hod. v AC Košice. Budeme mať pre Vás pripravený biblický príbeh, hry a veľa zábavy. Tešíme sa spoločný čas.

Záväzné nahlásenie účasti prosíme rodičov nahlásiť učiteľovi príslušnej besiedky do 17.10 do 16 hod: 

Slniečko, Katka Verebová: 0908 427 755

Ovečky, Veronika Tóthová: 0905 426 282

Rybičky, Evka Ballová: 0917 927 744

Apoštoli (veľká besiedka), Kika Bačová: 0919 434 737

Prosíme, aby ste nahlásili len deti, ktoré sú zdravé. Prihlásenie súvisí s dodržaním obmedzenej kapacity stretávania. Tento program bude bez účasti rodičov z dôvodu opatrení v súčasnej situácii.

Veríme, že to bude skvelý čas.