Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Súťaž pre deti


Súťaž pre deti v poézii
Ak máš vek do 12 rokov, môžeš sa zapojiť do súťaže v písaní básničiek, ktorú vyhlasujeme v našom Kresťanskom centre AC v máji na tému: Besiedka. Svoju báseň napísanú na papieri môžeš doniesť učiteľke v besiedke do 27.5.2018. 
Postupne budeme básne vystavovať a hodnotiť. Začiatkom júna sa už môže víťaz tešiť na svoju odmenu.
Tešíme sa na vaše básničky.

Poznámka:

Bratia a sestry zo zboru budú výtvory hodnotiť vložením lístka s číslom básne a svojim menom – každý má len 1 hlas. Koncom mája vyhlásime tému a úlohu na jún.

Tím pracovníkov v besiedkach.