Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Usmernenie k bohoslužbám


Drahé sestry a bratia,

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu Vás chceme informovať, že všetky pravidelné bohoslužby v AC Košice budú POVOLENÉ za splnenia nižšie uvedených podmienok. Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Prosíme o dodržiavanie opatrení, a to v súlade s pokynmi hlavného hygienika SR a nariadeniami Vlády SR:

 • Vstup do budovy AC Košice je len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka…),
 • Po vstupe do budovy si dezinfikujte ruky,
 • Rešpektujte vzdialenosť od iných minimálne 2 metre,
 • pri usádzaní ako i počas celej bohoslužby rešpektujte pokyny usporiadateľov (majú žlté menovky na hrudi),
 • pri sedení dodržiavajte rozostup 2 prázdnych stoličiek (šachovnicové sedenie na balkónoch),
 • dodržiavajte respiračnú etiketu,
 • manželia a rodiny, ktorí bývajú v 1 domácnosti môžu sedieť spolu,
 • nevytvárajte malé zhluky väčšieho počtu ľudí,
 • platí zákaz podávania rúk,
 • kaviareň nebude fungovať až do odvolania,
 • nenechávajte deti bez dozoru v budove alebo mimo nej,
 • vzadu na prízemí bude priestor vyhradený pre mamičky s kočiarmi,
 • ak sa necítite dobre zdravotne, príp. ste boli v kontakte s osobou infikovanou ochorením COVID-19 alebo sa obávate stretnutí s väčším počtom ľudí, sledujte prosím naše bohoslužby cez internetové vysielanie na ackosice.sk,
 • odporúčame seniorom, ľuďom nad 65 rokov, aby využili štvrtkové bohoslužby začínajúce o 18:00 hod, kde býva nižší počet ľudí ako v nedele, príp. sledovať naše online prenosy na ackosice.sk.

Všetky platné opatrenia nájdete napísané pri vstupe do budovy aj na všetkých dverách do sály.

Od nedele 22.11 budú fungovať aj detské bohoslužby – prosíme, aby deti mali rúška po celý čas a nech majú viac vrstiev oblečenia, nakoľko zabezpečujeme počas služby časté vetranie miestností. Zákaz vstupu dospelých do tried okrem učiteľa naďalej platí.

Služba v kaviarni nebude fungovať až do odvolania.

Služba v šatni tento rok nebude zabezpečená, prosíme aby ste si svoje kabáty dali na stoličky, ktoré budú ako neobsadené medzi jednotlivými sediacimi z rôznych domácností. Oblečenie Vám takto bude k dispozícii aj kvôli nižšej teplote miestnosti z dôvodu častého vetrania počas bohoslužby.

Prosíme vás, rešpektujte pokyny usporiadateľov (majú žlté visačky).

Modlime sa za súčasnú situáciu a aj za Božiu ochranu pre Slovensko.

Žehnáme Vám a myslíme na Vás v modlitbách.

Tím pastorov zboru AC Košice

V Košiciach, 16.novembra 2020