Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Usmernenie k bohoslužbám


Drahé sestry a bratia,

vzhľadom na súčasnú situáciu a šírenie koronavírusu je možné bohoslužby Apoštolskej cirkvi na Slovensku zboru v Košiciach navštíviť osobne, a to podľa platných opatrení pre bohoslužby a hromadné podujatia.

Bohoslužby, ktoré mávame v utorky, štvrtky a piatky sa riadia pokynmi pre tzv. základ, kedy stretnutia majú návštevnosť dosahujúcu max. kapacitu 1 osoba/15m2, teda tieto bohoslužby sa riadia danými pokynmi (respirátor, zoznam, rozostupy, časté vetranie, zvýšené hyg.požiadavky) bez zvláštnych kapacitných obmedzení. 

Nedeľné bohoslužby budú uskutočnené v 2 časových intervaloch so skráteným trvaním:

9:30-10:30 kompletne očkovaní (nakoľko nie je daný limit na počet účastníkov, a teda využijeme kapacitu podľa našich priestorov) vrátane účasti rodín s deťmi (v tom čase bude bohoslužba vysielaná ONLINE cez YouTube).

11:00-12:00 iní ako očkovaní (kapacita je obmedzená, nakoľko platí tzv. základ – 1 osoba/15m2) vrátane účasti rodín s deťmi.

Služba v besiedkach bude fungovať, v skrátenej forme.

Prosíme o rešpektovanie pokynov pre vstup a účasť na bohoslužbe v rámci platných opatrení vlády. Tieto pokyny platia do odvolania. 

Ďakujeme za porozumenie a modlime sa za Božiu ochranu, milosť, pomoc, záchranu a spasenie mnohých ľudí. 

Pastori AC Košice 

V Košiciach, 3.10.2021