Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Usmernenie k bohoslužbám


Usmernenie vedenia Apoštolskej cirkvi, zboru Košice

Drahé sestry a bratia,

vzhľadom na súčasnú situáciu a šírenie koronavírusu sú bohoslužby Apoštolskej cirkvi na Slovensku a teda aj nášho zboru v Košiciach bude možné navštíviť prezenčne (utorky, štvrtky, piatky) s obmedzením počtu v Kresťanskom centre do 250 osôb.

Naše pravidelné bohoslužby budú vysielané aj ONLINE.

Prosíme o rešpektovanie pokynov pre vstup a účasť na bohoslužbe v rámci platných opatrení vlády. 

Ďakujeme za porozumenie a modlime sa za Božiu ochranu, milosť, pomoc, záchranu a spasenie mnohých ľudí. 

Pastori AC Košice 

V Košiciach, 31.5.2021