Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Usmernenie k bohoslužbám


Drahé sestry a bratia,

Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ohľadom šírenia koronavírusu Vás chceme informovať o obmedzeniach platiacich aj pre verejné bohoslužby Vás chceme pozvať na naše nedeľné bohoslužby.

Začíname o 9:30 hod, avšak odporúčame Vám prísť skôr kvôli postupnému usádzaniu a dodržaniu vzdialeností (budova sa pre verejnosť otvorí o 9:00hod).

Veľmi sa tešíme, že sa môžeme stretávať ako Božia rodina v Božom dome, že to bude čas Božieho dotyku a čerstvého Božieho zjavenia. Príďme plní očakávania a zároveň obozretní v dodržiavaní nasledujúcich pokynov:

 • pred vstupom aj počas celej bohoslužby majte na tvári rúško
 • pri vstupe do budovy dezinfikujte si ruky
 • rešpektujte vzdialenosť od iných 2 metre
 • dodržiavajte pri sedení rozostup 1 prázdnej stoličky (šachovnicové sedenie na balkónoch)
 • manželia a rodiny, ktorí bývajú v 1 domácnosti môžu sedieť spolu 
 • nevytvárajte malé zhluky väčšieho počtu ľudí
 • detská služba bude zabezpečená zo sprísnenými požiadavkami na hygienu
 • kaviareň nebude fungovať tak, ako sme boli v minulosti zvyknutí
 • viac ako kedykoľvek predtým nasledujte pokyny usporiadateľov (označených žltými visačkami na hrudi)
 • vzadu na prízemí bude priestor vyhradený pre mamičky s kočiarmi
 • ak sa necítite dobre zdravotne, príp. ste boli v kontakte s osobou infikovanou ochorením COVID-19 alebo sa obávate stretnutí s väčším počtom ľudí, sledujte prosím naše bohoslužby cez internetové vysielanie
 • odporúča sa nepodávať si ruky
 • seniori, ľudia nad 65 rokov, ktorí by zatiaľ nemali pokoj prísť osobne, môžu využiť štvrtkové bohoslužby o 18:00 hod, kde býva nižší počet ľudí ako v nedele a sledovať naše online prenosy

Ďakujeme Bohu, že nás ochránil a naďalej nás chráni. Modlíme sa naďalej za Slovensko, našu vládu, aj za situáciu vo svete.

S pozdravom,

Tím pastorov zboru AC Košice

V Košiciach, 18.september 2020