Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Vďakyvzdanie a zborový deň


Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Košice (AC Košice) Vás pozýva na Vďakyvzdanie a zborový deň, ktoré budú v našom Kresťanskom centre 23.9.2018. Pred bohoslužbami prosím prinesme každý, za čo sme vďační – či už úrodu zo záhrady, alebo niečo, čo kúpime z úrody v obchode. Počas bohoslužby budeme ďakovať za Božie zabepzečenie.

Túto nedeľu budú u nás hostia – zbor v Kendiciach, Božie Slovo bude vykladať pastor Jozef Rigo a pri tej príležitosti budeme mať účelovú zbierku na podporu stavby zborovej budovy v Kendiciach.

Keď prinesiete aj niečo upečené, ako koláčik či slané pečivo, šalát alebo iné jedlo, budeme sa po skončení bohoslužieb o ne deliť z toho, čo nám Pán požehnal počas zborového dňa. Po skončení bohosluzieb bude aj guláš a detský program vrátane skákacieho hradu.

Každý je srdečne vítaný. Tešíme sa na Vás,

Vedenie zboru AC Košice.