Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Vianočné piesne


Jozef a Mária k Betlému kráčajú

 1. Jozef a Mária k Betlému kráčajú
  čoskoro noc bude nocľah však nemajú.
  //: “Tu je dom, možno že vpustia nás do dverí.”
  Klopú a čakajú, kto že im otvorí? ://
 2. Niekto už otvára: “Choďte preč!”- kričí pán
  “Nemáme miesta dosť, sotva sa vyspím sám!”
  //: Ďalej zas putujú inde sa opýtať,
  nikde ich nevzali, v chlieve len budú spať. ://
 3. V tom chlieve na sene Vianoce začali,
  Kristus sa narodil, spievajme Mu chvály.
  //: V tom chlieve na sene Vianoce začali,
  Kristus sa narodil, spievajme Mu chvály! ://

Na stiahnutie tu

 

Povedzte nám pastierovia

 1. Povedzte nám pastierovia, čo ste videli,
  Keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli.
  [:Videli Dieťatko, krásne Pacholiatko,
  narodené v Betléme.:]
 2. Ktože vám to o Dieťati tomto povedal?
  Ja by som bol s vami ta šiel, keby som bol znal.
  [:Anjeli spievali, nám oznamovali,
  že sa Kristus narodil.:]
 3. V chladnej noci jak obstojí Dieťa prekrásne,
  keď v stajničke nieto ničoho, len biedne jasle?
  [:Vôl, osol, dýchajú a tak zohrievajú
  to prekrásne Dieťatko.:]
 4. Otváram ti svoje srdce, svoje srdiečko,
  nepriateľa dnu nepustím, nemá tu miesto
  [:Ty vo mne prebývaj, kraľuj a spočívaj,
  Pán Ježiš,  môj Pán a Boh:]

Na stiahnutie tu

 

V Judskom meste Betléme

 1. V Júdskom meste Betléme, v biednych plienkach na slame
  leží malé Jezuliatko, utešené Pacholiatko.
  V zime, biede, chudobe, sám Boh v ľudskej podobe.
 2. Poďme, chytro pospešme, dieťa darmi potešme.
  Prinesieme lásku vrelú, obetavú dušu celú,
  dáme srdca poklady, veď Ho máme tak radi.

Na stiahnutie tu

 

Raduj sa svet

 1. Raduj sa svet, prichádza Pán, Zem prím Ho, tvoj je Kráľ.
  Každé srdce priprav Mu stan, nech zem je plná chvál,
  nech zem je plná chvál, nech zem, nech zem je plná chvál.
 2. Nebojte sa, znie z neba k nám, Pán Boh nás miluje.
  Syna svojho posiela vám, spásu v Ňom daruje,
  spásu v Ňom daruje, spásu, spásu v Ňom daruje.
 3. Prebuď sa ľud, prijmi Pána, venuj mu život svoj.
  V Ňom ti bude spása daná, nájdeš v Ňom poklad svoj,
  nájdeš v Ňom poklad svoj, nájdeš, nájdeš v Ňom poklad svoj.

Na stiahnutie tu