Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Vianočné piesne


Pozri, Boh sám prišiel k nám

/: Pozri, Boh sám prišiel k nám,
pozri, Boh sám prišiel k nám,
pozri, Boh sám prišiel k nám, Immanuel. :/

Ty si to dieťa dané nám,
Ty si ten Boží Syn pre nás,
Predivný Radca a Kráľ, všemocný Boh.

Ty si to dieťa dané nám,
Ty si ten Boží Syn pre nás,
Spasiteľ, lásky Mesiáš, Immanuel.

MP3 – súbor na stiahnutie – Pozri, Boh sám prišiel k nám

Raduj sa svet

1.
Raduj sa svet, prichádza Pán, Zem príjm Ho, tvoj je Kráľ.
Každé srdce priprav Mu stan, nech zem je plná chvál,
nech zem je plná chvál, nech zem, nech zem je plná chvál.

2.
Nebojte sa, znie z neba k nám, Pán Boh nás miluje.
Syna svojho posiela vám, spásu v Ňom daruje,
spásu v Ňom daruje, spásu, spásu v Ňom daruje.

3.
Prebuď sa ľud, prijmi Pána, venuj mu život svoj.
V Ňom ti bude spása daná, nájdeš v Ňom poklad svoj,
nájdeš v Ňom poklad svoj, nájdeš, nájdeš v Ňom poklad svoj.

MP3 – súbor na stiahnutie – Raduj sa svet

Ročné obdobia – refrén

To Boh dáva život všetkým nám,
ľuďom, zvieratám aj rastlinám.
Jeho chváľ, vždy Ho chváľ.

A to, že tu teraz môžme stáť,
je šanca pre nás Bohu ďakovať,
že nás má tak veľmi rád,
každý deň a toľko krát.

MP3 – súbor na stiahnutie – Ročné obdobia