Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Private: Videá pre deti


Pre deti do 7 rokov sme pripravili video povzbudenia:

O dobrom pastierovi,

Ježišovi učeníci

Dom na skale,

Vďačnosť,

Deň mamičiek,

Dobré slová.

Pre deti od 7 rokov sme pripravili video povzbudenie z Božieho Slova:

Kameň je odvalený,

Na tretí deň,

Čokoľvek,

Od čoho odvíjaš svoju hodnotu?

Deň mamičiek.

Modlime sa za Vás deti,

Vaši učitelia a pomocníci z besiedok