Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zborový tábor 2018 – kázne