Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Boh nezabúda na nevyriešené veci


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
29. 12. 2019 Boh nezabúda na nevyriešené veci Cyril Madaras Prehrať Stiahnuť