Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Dovoľme Bohu zobrať našu úzkosť


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
17. 03. 2019 Dovoľme Bohu zobrať našu úzkosť Igor Láslofi Prehrať Stiahnuť