Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Druhý dotyk


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
30. 08. 2020 Druhý dotyk Ján Liba Prehrať Stiahnuť