Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Duch Svätý


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
07. 06. 2019 Duch Svätý Miro Tóth Prehrať Stiahnuť