Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Kálef


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
05. 07. 2020 Kálef Peter Jurík Prehrať Stiahnuť