Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Nedokončená práca


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
28. 07. 2019 Nedokončená práca Jeff Kennedy Prehrať Stiahnuť