Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Nesprávne narodený ?


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
26. 07. 2020 Nesprávne narodený ? Valer Pavluš Prehrať Stiahnuť