Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Otcovo zasľúbenie


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
29. 05. 2020 Otcovo zasľúbenie Peter Liba Prehrať Stiahnuť