Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Päť cností kresťanov


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
05. 01. 2020 Päť cností kresťanov Ján Liba Prehrať Stiahnuť