Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
24. 12. 2017 Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle Ján Liba Prehrať Stiahnuť