Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Viera v nepokojných a rozbúrených časoch


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
14. 03. 2021 Viera v nepokojných a rozbúrených časoch Igor Láslofi Prehrať Stiahnuť