Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zabudovanie a zakorenenie kresťana


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
11. 07. 2021 Zabudovanie a zakorenenie kresťana Tibor Farkaš Prehrať Stiahnuť