Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zborový tábor – 27. Júl – Seminár 1


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
27. 07. 2018 Zborový tábor – 27. Júl – Seminár 1 Bill Howell Prehrať Stiahnuť