Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zoslanie Ducha Svätého


Dátum Názov kázne Speaker Prehratie Stiahnutie
31. 05. 2020 Zoslanie Ducha Svätého Erich Theis Prehrať Stiahnuť