Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Modlitebný múr – POTREBY

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili
– detský denný tábor One Way 2018 v AC Košice (16.-20.7.2018)
– zborový tábor v Hoteli Plejsy (27.-29.7.2018)
– English camp 2018 v Tatranskej Štrbe (19.-25.8.2018)
3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidenta, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)
5. Modlime sa za nemocných:
– Marlyn Defoggi (manželkaPaula Defoggi nášho blízkeho spolupracovníka z Virginie, USA, obidvaja sú priateľmi nášho zboru) Aktualizované 17.7.: modlime sa za uzdravenie z onkologického ochorenia.
– Viliam Icso Aktualizované 1.7.: Hospitalizovaný dnes pre vysoké teploty a problémy so žlčovodmi, pankreasom, sprevádzané bolesťami.
– Šimon Uhrinec (2,5 r.) Aktualizované 15.4.:  problém s trávením a najmä s vyprázdňovaním.
– Jozef Pisarčík (48 r., Betliar, systémová sklerodermia a k tomu pridružené iné diagnózy) Aktualizované 4.3.: prosí o modlitby za celkové uzdravenie.
– Barborka Fabianová (30 r. Dobšiná, karcinóm prsníka) Aktualizované 9.3.: V stredu 7.3. bola Barborka operovaná s dobrým výsledkom. Vďaka Bohu. Modlíme sa naďalej, aby sa mala dobre, bez komplikácií ona aj bábätko, aby mohlo tehotenstvo prirodzene pokračovať bez ohrozenia. Zároveň prosme Pána o milosť a ochranu od recidívy.
– Miro Olha Aktualizované 31.5.: Zjednoťme sa všetci v modlitbách za Mira a za jeho zdravie.
– Eva Faguľová (zaseknuté žuvacie svaly po chemoterapii) Aktualizované 31.5: Výsledok operácie je dobrý. Evka začala 3-mesačnú rehabilitáciu. Pokračujme v modlitbách.
– Elizabeth Kalejová Aktualizované 31.5.: Modlime sa za úplné zotavenie a uzdravenie po operácii chrbtice.
– Aďka Vapeníková (40 r., AC Rožňava – nádor v črevách s metastázami) Aktualizované 31.5.: Je po operácii, zotavuje sa a čaká na špeciálne diagnostické vyšetrenie. Prosme o Božiu milosť a zázrak uzdravenia.
– Markétka Kučerová, Praha (vnučka T. Stuhla) Aktualizované 1.6: Ide o veľmi zriedkavé ochorenie genetického pôvodu s prejavmi na koži. Markétka je v stabilizovanom stave. Prosme Pána o zázrak a požehnanie pre celú rodinu.
– Jaroslava Špireková (28 r., Vranov) Aktualizované 31.5.: po páde z bicykla sa vytvoril hematóm na mozgu, trpí epilepsiou a ľavú stranu má ochrnutú. Modlime sa za Boží zásah.
– Sebastián Duna (6 r., vnuk pastora L. Dunu) nerozpráva, má príznaky autizmu.
– Jojo Zifčák (26 r. na vozíčku) Aktualizované 31.5.: Celkovo sa stav zlepšil, horúčky ustali. Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, 50 r., na vozíčku, skleróza multiplex) Aktualizované 31.5.: Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
– Štefánia Sováková (sestra zo zboru, onkologický pacient) Aktualizované 1.6: Števka minulý týždeň dokončila 5. dávku chemoterapie a pred ňou je ešte posledná šiesta. Nech je Pán oslávený v tomto zápase.
– Danka Hrabovská (nádor na hrudnej časti chrbtice) Aktualizované 31.5.: Nádor bol zdarne odstránený – Bohu vďaka. Danka je stále v procese rehabilitácie. Sú plánované ďalšie vyšetrenia. Modlime sa ďalej.
– Annette Merkl (17-ročná, dcéra Craiga Merkla, ktorý slúžil na English campe v lete 2015) Aktualizované 31.5.: Annette je uzdravená z leukémie. Pokračuje však v preventívnej chemoterapeutickej liečbe ďalšie 2 roky. Modlime sa za úplné uzdravenie, aby sa leukémia už viac nevrátila. 
– Marienka Adorjánová
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:
Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Štefan Molnár, Jozef Zifčák (po operácii srdca sa zotavuje doma, má sa stále lepšie), Natália Berková, Jozef Sabol, Anton Faguľa, Marta Stričková. 

– Vladko Vašak Aktualizované 22.6: Vladko sa narodil s nefunkčnou obličkou obalenou cystami. V pondelok 18.6. bol operovaný a v štvrtok kontrolou lekári potvrdili, že výsledok je veľmi dobrý – nad ich očakávanie. V  ich prognóze bolo, že budú znovu operovať. Vďaka Bohu, že vypočul modlitby a prosíme, aby požehnal úplné pooperačné zhojenie. Nech Božia priazeň sprevádza Vladka a jeho rodinu… (V mene rodiny ďakuje S. Chomová.)

Prayer Wall – THEMES


1. Let’s thank God for his goodness and for Jesus’ sacrifice, His death and resurrection.
2. Let’s pray that we would be a good example for the Gospel and for:
– God’s protection
– God’s favour
– God’s blessings on Slovakia, on the government and our parliament (…For all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. Rom. 13:1/b NLT)
– our president
– the unemployed to find jobs
– the situation in the Ukraine
– for peace in Europe, especially for the serious situation regarding the refugees
– the nation of Israel
– the persecuted Christians around the world (Remember the prisoners as if chained with them-those who are mistreated-since you yourselves are in the body also. Heb 13:3)

– One Way 2018 – summer camp for children in AC Košice (July 16-20, 2018)
– AC summer retreat in Hotel Plejsy (July 27-29, 2018)
– English Camp 2018 in Tatranska Strba (August 19-25, 2018)
3. Let’s pray for those who:
– feel down,
– are elderly people,
– have lost their relationship with God.
4. Let’s pray for the sick:
– Marlyn Defoggi 
(wife of our close co-worker from the US, Paul Defoggi; both of them are good friends of our church) we are praying for healing from cancer. 

– Viliam Icso Updated 1.7.: Hospitalized for a high fever and problems with his bile ducts, pancreas, and the associated pain.
– Šimon Uhrinec (age 2 1/2) Updated 15.4.: has a problem with his digestion,  but mainly with elimination.
– Jozef Pisarčík 
(age 48, from Betliar, diagnosed with systemic scleroderma and other naturally associated symptoms) Updated 4.3.:is asking for prayer for complete healing.
– Barborka Fabianová
(age 30 from Dobšiná, breast cancer)Updated 9.3.: On Wed. 7.3. Barbora underwent surgery with good results. Thank the Lord. We are continuing to pray that both her and the baby she is carrying would thrive without complications, and that her pregnancy could continue without any danger.  We are also asking the Lord for graciousness and protection from any recurrence.
– Miro Olha Updated3.3.: 
We are all uniting in prayer for Miro and his health.
– Eva Faguľová
(frozen chelation muscles after chemotherapy) Updated 31.5: The results of her most recent operation are good. Eva has begun her 3-month rehab.  We are continuing to pray.
– Elizabeth Kalejová
(chronic back pain) Updated 13.9.:Elizabeth is through surgery. Thanks to Lord all went well. We are praying for complete recovery and healing of her spine. 
 
– Aďka Vapeníková
(age 40, from AC Rožňava – metastasized tumor in her intestines)Update as of 11.9.:   We’re praying for mercy, and God’s miracle…
– Marta Stričková
(sister  of Magda Icsova)Updateas of 9.1.: Marta is suffering from a pancreatic tumor. She is through surgery but they were not able to completely eliminate it.
– Markétka Kučerová,
Praha (granddaughter of T. Stuhl)Updateas of 29.1.:her health has improved slightly, but is still serious. The doctors continue with testing, extraction of her bone marrow and home treatment. She still has to be in a protected environment. We continue to pray for a miracle of healing. Also for her sister, as she attends preschool, that nothing would endanger Marketka’s weakened immune system. Pray for blessings and strength for her whole family.
– Jaroslava Špireková
(age 28) due to a fall from her bicycle a hematoma formed on her brain, she’s suffering epileptic seizures and her left side is paralyzed.  We’re praying for God’s intervention.
– Sebastián Duna
(6 yrs.- grandchild of Pastor L. Duna) doesn’t talk, showing indications of autism.
– Jojo Zifčák
(26 yrs.-in a wheelchair) Update as of 31.5.: His overall condition has improved. The fevers have stopped. Let’s continue to bless Jojo and ask for the uplifting of his spirit, soul and body.
– Ivka Zifčáková
(Jojo’s mom, 50 yrs.-in a wheelchair, multiple sclerosis) Update as of31.5.: Her physical condition is very difficult. Let’s also ask for her spirit and soul to be uplifted
– Štefánia Sováková
(sister from our church) cancer patient.
– Danka Hrabovská
(tumor on her thoracic spine next to her spinal cord) Update as of 31.5.:The tumor was successfully removed – Praise the Lord. Danka is still going through rehab. She is scheduled for further examinations.  We are continuing to pray.
– Annette Merkl
(age 17, Canada – daughter of Craig Merkl-English camp Aug 2015)Update – June 2017:Annette’s leukemia is gone.  She is continuing with monthly preventative oralchemotherapy treatments for 2 years.Pray for complete healing and that the leukemia never returns.
We continue in prayer for her complete healing.
– Marienka Adorjánova
– Slavo SkaškoUpdate as of 9.1.:
suffering from recurrent strokes and subsequent operations on his pancreas. We’re praying for mercy- a miracle and salvation for Slavo and his loved ones.
5. Let’s pray for each other as participants of the prayer wall. May God bless each and every prayer warrior.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Give Thanks with us:

We are thanking the Lord for the healing of some very serious diagnoses and these dear ones for whom we have been praying: Tibor Jačman, Broňa Mišinová, Jakub Kandráč, Ľudovít Škovran, Paulína Timčová, Ladislav Sunyogh, Jojo Brenkus, Zlatka Vahalcová and Zuzka Suchomlinová. Praise the LORD!

Bohunka Brenkus has come through Dengue (tropical) fever and the number of her blood cells is now optimal. Glory to God!