Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Nedeľná bohoslužba-1


Drahé sestry a bratia,

pozývame Vás do nášho Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi na bohoslužby 14.11.2021 o 9:30 hod. a o 11:00 hod.

Nedeľné bohoslužby budú uskutočnené v 2 časových intervaloch so skráteným trvaním:

9:30-10:30 kompletne očkovaní (nakoľko nie je daný limit na počet účastníkov, a teda využijeme kapacitu podľa našich priestorov) vrátane účasti rodín s deťmi (v tom čase bude bohoslužba vysielaná ONLINE cez YouTube).

Služba v besiedkach bude fungovať, v skrátenej forme.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť na mieste, sledujte ich na našom YouTube kanáli. 

Tešíme sa na čas v Božej prítomnosti.

Dátum Názov udalosti Miesto Mapa
14. 11. 2021 - 09:30 Nedeľná bohoslužba-1 Zobraziť