Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


2% (3%) zo svojej dane


Aj tento rok môžte poukázať 2% (3%) zo svojej dane za rok 2022 Inštitútu vzdelávania Apoštolskej cirkvi na Slovensku, prípadne neziskovaj organizácii Tvoja pomocná ruka , n.o. Ak máte odklad podania daňového priznania do mája 2022, percentá môžete poukázať aj v máji. 

Ďakujeme a žehnáme Vám.

Ochotnému darcu miluje Boh. 

Dokumenty na stiahnutie:

Inštitút vzdelávania Apoštolskej cirkvi na Slovensku
Sreznevského 2
83103 Bratislava, pracovisko Košice
IČO: 31752853
Právna forma: účelové zariadenie
Tlačivo 2% – Inštitút vzdelávania

Tvoja pomocná ruka
Bratislavská 1
04011 Košice
IČO: 45737533
Právna  forma: nezisková organizácia
Tlačivo 2% – Pomocná ruka