Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Kalendár podujatí na 2023


Plánovanie aktivít na 2023 v našom Kresťanskom centre AC Košice: