Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Konferencia pre mužov a ženy


Milí bratia a sestry

prinášame Vám záznam zo služby, kedy nás v AC Košice navštívili Lisa a Frank Potter & Marlyn a Paul De Foggi.

Mužská konferencia – Paul De Foggi

Mužská konferencia – Frank Potter

Ženská konferencia – Marlyn De Foggi

Ženská konferencia – Lisa Potter