Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zborový tábor


Milé sestry a bratia, mladší ale aj starší.

pozývame Vás na zborový tábor AC Košice, ktorý sa uskutoční  v termíne 28.-31.7.2022 v hoteli Plejsy, Krompachy.

Termín na prihlásenie: 12.6.2022.

Prihlášky sú k dispozícii vo vestibule (počas pravidelných bohoslužieb) a informácie viete zistiť aj emailom: marta.libova@gmail.com

Boh Vás žehnaj!