Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Zborový tábor


Milé sestry a bratia,

nahrávky, prezentácie a materiály z toho, čo Paul a Lynn Kohlsovci zdieľali na našom zborovom tábore AC Košice na tému Ako sa hádať férovo, nájdete:

Štvrtok 28.7.2022 úvod

Piatok 29.7.2022 seminár 1  seminár 2  seminár 3

Sobota 30.7.2022 seminár 4  seminár 5 pre mužov seminár 5 pre ženy seminár 6

Nedeľa 31.7.2022 seminár 7

Prezentácie sú dostupné na stiahnutie: DOPLNÍME.

Materiály k vyučovaniu.

Boh Vás žehnaj!