Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Konferencia pre služobníkov


Milí bratia a sestry,

Milí služobníci a služobníčky,

Prinášame Vám linky na jednotlivé kázne z konferencie pre služobníkov, ktorá sa uskutočnila 14.10 – 15.10.2022 v AC Košice na tému NEXT GEN.