Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Aktualizácia: 13.2.2023

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili

3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
– Peter Isco Aktualizované 13.02.:
neurologické onemocnenie spojené s ťažkým psychickým stavom. Prosme Pána o milosť.

– Zuzana Suchomlinová Aktualizované 13.02.:
Zuzka je doma z nemocnice. Pribúdajú jej pomaličky sily. Podporujme ju naďalej v modlitbách. Je veľmi vďačná Bohu za každého. 
– Michal Polak (bývalý ps. AC Trebišov) Aktualizované 13.02.:
Je po zdarnej operácii, ale pokračujme ešte v žehnaní a v modlitbách.

– Ján (Janči) Lacho Aktualizované 13.02.: bol najdený nádor na pečeni. Zdravotný stav je veľmi vážny. Rodina prosí o modlitby. Zjednoťme sa v tejto prosbe podobne: “..ale cirkev sa za neho vrúcne modlila k Bohu” Sk.12:5
– Hela Bačenková Aktualizované 13.02.: Je po oprácii prsníka. Pokračuje v liečbe ožarovaním. Modlíme sa za úplné uzdravenie.
– Zita Görögová Aktualizované 13.02.: Má za sebou operáciu chrbtice a je už z nemocnice doma. Aj tento čas v domácej liečbe je veľmi zložitý a preto pokračujme v modlitbách za úplné uzdravenie.
– Katka Hrabovská Aktualizované 13.02.: Vďaka Bohu za jeho milosť a za vypočuté modlitby. Katka sa má oveľa lepšie, verne pokračujme v modlitbách, žehnajme celej rodine.
– Dávid Liguš (po autohavárii) Aktualizované 13.02.: Podstúpil operáciu v Prahe, absolvoval liečbu v Kováčovej a pokračuje v rehabilitácii v KE, stále nemá hybnosť ľavej ruky. Z pohľadu lekárov nie sú dobré prognózy. Prosme Pána o zázrak.
– Danka Hrabovská Aktualizované 13.02.Pokračujme v modlitbách za celkový zdravotný stav.
– Jojo Zifčák (na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Kristína Balogová, Zuzana Suchomlynová, Denisa Zifčáková (USA), Lenka Tóthová, rodičia za Emku Pasztorovú, Juraj a Janka Gumánoví, Silvia Takáčová, Jozef a Milka Rigoví, Jozef Kováč, Ján Liba, ml., rodina Bröstlova, Milena a Ján Kačmarčíkoví, Judita Varcholová, Tibor a Elvíra Jačmanoví, František Kaleja (pastor zboru AC Ostrovany), Cyril a Anka Madarasovi, ich syn Matúš a Berky (z AC Zvolen), Ján a Danka Galajdoví, Eva Kasardová, Peter Liba, ml., Marián Kaleja, Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.