Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Modlitebný múr


Aktualizácia: 28.7.2022

Oslavujme Boha a vyjadrime vďačnosť za Božiu dobrotu, obeť Pána Ježiša Krista, Jeho smrť, vzkriesenie a za pôsobenie Ducha Svätého.
1. Modlime sa za to, aby sme boli dobrým svedectvom evanjelia a za:
– vedenie Duchom Svätým
– Božiu ochranu
– Božiu milosť
2. Modlime sa za:
– domáci zbor, zbory v regióne a na celom Slovensku
– žehnajme rodinám v zbore
– ľudí v ťažkých životných situáciách, starších vekom a za tých, ktorí sa vzdialili od Boha, aby sa navrátili

3. Modlime sa za cirkev:
– prenasledovaných, ktorí trpia  pre evanjelium (Pamätajte na väzňov, ako by ste boli uväznení s nimi, pamätajte na tých, ktorí trpia, veď i vás môže stretnúť utrpenie. Žid 13:3)
– Izrael (žehnajme a vyprosujme Božiu milosť a múdrosť pre vodcov)
– cirkev v Európe
– za mierové riešenie na Ukrajine, pretrváva vojnový konflikt
4. Modlime sa za Božie požehnanie pre Slovensko:
– prezidentku, vládu SR a parlament (…lebo nieto vrchnosti krome od Boha a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Rim 13:1/b Roh.)

5. Modlime sa za nemocných:
– Peter Ondrija (57r.) Aktualizované 29.7.: 
má neoperovateľný nádor v hlave. Prosme tiež za spasenie duše.
– Anna Vincová Aktualizované 17.7.: 
prosí, aby sme sa modlili: má onkologické ochorenie, podstupuje liečbu chemoterapiou, je veľmi zoslabnutá.
– Viliam Icso 
(manžel sestry Magdy Icsovej) Aktualizované 25.2.: zlomenina bedrového kĺbu – je po operácii. Modlíme sa, aby sa liečba nekomplikovala, ale predovšetkým za spásu jeho duše.

– Katka Hrabovská Aktualizované 4.2.: Okrem úporných migrén má Katka ťažké kolapsové stavy, ktoré znemožňujú bežný život, cyklicky sa opakujú, kvôli čomu je na PN. Prosme Pána o vyslobodenie a žehnajme celej rodine.
– Dávid Liguš (po autohavárii) Aktualizované 4.2.: Ďakujme za zlepšený stav a pokračujme v modlitbách.
– Emil Icso (operácia kolena) Aktualizované 4.2.: Pokračujme v modlitbe za úplné uzdravenie.
 Peter Icso Aktualizované 4.2.: Je liečený na závažné neurologické ochorenie a trpí ďalšími dôsledkami tohto ochorenia. Vyprosujme milosť preňho.
– Danka Hrabovská Aktualizované 4.2.: Pokračujme v modlitbách za celkový zdravotný stav.
– Stano Kaleja (brat M. Kaleju) Aktualizované 4.2.: Modlime sa celkový zdravotný stav.
– Lance Lanning (Montana, USA) Aktualizované 4.2.: Lance ďakuje za modlitby, pretože liečba je zdĺhavá, pokračujme v modlitbách.
– Marta Lapčáková (Vranov nad Topľou) Aktualizované 4.2.: Modlime sa za uzdravenie, za účinnú liečbu.
– Hanka Dufalová (diabetes) Aktualizované 4.2.: Ochorenie diagnostikované vo veku 15 mesiacov. Prosme o Boží zázrak uzdravenia.
– Jojo Zifčák (na vozíčku)  Žehnajme Jojovi a prosme za pozdvihnutie ducha, duše aj tela.
– Ivka Zifčáková (Jojova mamka, na vozíčku, skleróza multiplex) Ťažký zdravotný stav. Prosme tiež o celkové pozdvihnutie aj duše a ducha.
6. Modlime sa za seba navzájom, aby Pán požehnal každého modlitebníka v modlitebnom múre.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POĎAKOVANIE:

Vďační Bohu za Jeho milosť a modlitebníkom za modlitby sú: Kristína Balogová, Zuzana Suchomlynová, Denisa Zifčáková (USA), Lenka Tóthová, rodičia za Emku Pasztorovú, Juraj a Janka Gumánoví, Silvia Takáčová, Jozef a Milka Rigoví, Jozef Kováč, Ján Liba, ml., rodina Bröstlova, Milena a Ján Kačmarčíkoví, Judita Varcholová, Tibor a Elvíra Jačmanoví, František Kaleja (pastor zboru AC Ostrovany), Cyril a Anka Madarasovi, ich syn Matúš a Berky (z AC Zvolen), Ján a Danka Galajdoví, Eva Kasardová, Peter Liba, ml., Marián Kaleja, Júlia Šuraňová, Martin Studenčan, František Zifčák, Pavol Chalčák, Jozef Sabol, Pavol Poliak, Vlado Príbelský, Marlyn Defoggi, Katka Kráľovičová, Jakub Zubaj, Filoména Straková, Marek Ferko, Ján Amort, Ron a Joan Blank, rodina Dominiky Juhaszovej, rodičia Šimonka Uhrinca, Esterka Handzoková (operácia dopadla dobre), Natália, Saška Pacovská, Štefan Molnár, Marta Stričková, Annette Merkl, Elizabeth Kalejová, Saška Chomová za Vladka, Barborka Fabianová, Tomáš Kušev.