Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Oneway 11


Milí priatelia,

tento rok sme pre deti z našich besiedok pripravili detský denný tábor Oneway. Sme vďační bohu, že ho môžeme organizovať, vzhľadom na súčasnú situáciu a uvoľnenie opatrení.

Na prihlásenie detí vo veku od 6 do 12 rokov potrebujete napísať email na adresu: nikatothke@gmail.com a uviesť:

  • meno, priezvisko deiťaťa/detí
  • vek dieťaťa,
  • vaše telefónne číslo a
  • príp. špecifiká čo sa týka stravy alebo zdravotného stavu.

Následne Vám pošleme všetky potrebné inštrukcie aj tlačivo o bezinfekčnosti.

Prosíme, aby na tábor prišli len zdravé deti, aby sme zamedzili šíreniu nielen Covid-19.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na čas Božieho požehnania.

Tím Oneway 11