Bratislavská 1, Košice, SK Bohoslužby sú každú nedeľu o 9:30 ráno


Oneway 12


Milí priatelia,

tento rok sme pre deti pripravili detský denný tábor Oneway. Sme vďační Bohu, že ho môžeme organizovať, prihlásenie detí je do 26.6.2022 (do polnoci) alebo do naplnenia kapacity.

Na prihlásenie detí vo veku od 6 do 12 rokov potrebujete napísať email na adresu: chertrudis@gmail.com. V emaili prosíme uveďte:

  • meno, priezvisko deiťaťa/detí
  • vek dieťaťa,
  • vaše telefónne číslo a
  • príp. špecifiká čo sa týka stravy alebo zdravotného stavu.

Následne Vám pošleme všetky potrebné inštrukcie aj koncept programu. 

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na čas Božieho požehnania.

Tím Oneway